Startsida Hemsidor Foton Musik Priser Kontakt

             
 
Allt fler tar hjälp av Internet för att leta efter olika tjänster, varor, olika organisationer eller annan information. Hem-
sidan blir därför ett allt viktigare medel för att sprida kunskap och information om olika saker. Jag kan bygga upp
och, om så önskas, underhålla hemsidor för
 
 
»
företag som vill marknadsföra sina produk-
ter och tjänster för att hitta nya kunder
 
 
 
»
föreningar, organisationer och sammanslut-
ningar som vill informera om sin verksamhet
för att få fler medlemmar och kanske fler be-
sökare till sina evenemang
   
 
»
privatpersoner som vill få ut information av
något slag
   
 

När jag konstruerar hemsidor är det för mig
allra viktigaste att de skall vara lätta att an-
vända. De skall vara lättlästa och lätta att na-
vigera i. Även användare med begränsad
datorvana skall kunna hitta den information
de söker.

   
   
Exempel på hemsidor
 
       
  Exempel på hemsidor som jag har gjort, förutom den du just nu är inne i, ser du i bildspelet ovan. Vill du titta närmare
på någon hittar du några här:
 
 
»
www.bossesflexfood.se  
»
www.tjuls.se  
 
»
www.robsarve.se  
»
www.kalufsen-visby.se