Startsida Hemsidor Foton Musik Priser Kontakt

             
  Jag håller generellt sett mycket låga priser. Då tidsåtgången beror på hur råmaterialet levereras och hur det
färdiga materialet önskas levererat anges här bara vissa grundpriser avseende foto och musik. Kostnadsför-
slag för olika tillägg liksom för skapande och underhåll av hemsidor lämnas utifrån diskussion runt uppdraget.
 
 
Samtliga priser inkluderar lagstadgad moms.
 
  Foto
»
Grundpris per kort från dia i ram eller negativ på remsa
5,00/st
 
   
»
CD-skiva + ask
10,00/st
 
   
»
Tillägg för namnsättning av filer, omslag till CD-box, påskrift på
CD-skiva eller annat (Exempel omslag/påskrift: se Foton)

Offereras
 
  Musik
»
Grundpris per LP-skiva
30,00/st
 
   
»
CD-skiva + ask
10,00/st
 
   
»
Tillägg för separering av varje låt som egen MP3-fil, namnsätt-
ning av filer, bränning som audio-CD-filer, omslag till CD-box,
påskrift på CD-skiva eller annat (Exempel omslag/påskrift: se
Musik)Offereras
 
  Hemsidor
»
Skapande av hemsida (Exempel på hemsidor: Se Hemsidor) Offereras  
   
»
Underhåll av hemsida Offereras